Allmänna köpvillkor

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du eller det företag som du företräder (”Kunden”) gör en beställning från oss via www.zeidanab.com (”Webbplatsen”). Avtal ingås på svenska mellan Kunden (d.v.s. dig eller det företag som du representerar) och zeidan import AB, org. nr. 559050-0467 “zeidan import AB “Villkoren gäller för såväl konsumenter som företag. Notera att i vissa delar skiljer sig villkoren åt beroende på om du gör din beställning som konsument eller som representant för ett företag.

Du som handlar som privatperson behöver vara över 18 år, inte stå under förmyndarskap och i övrigt ha kapacitet att ingå avtal.

Du som handlar som en företrädare för ett företag ska ha, och garanterar härmed att du har, behörighet att ingå avtal och genomföra köp för det företag du representerar, d.v.s. Kundens, räkning.

Avtal och beställning

Beställning kan göras via Webbplatsen och i samband med detta accepterar du Villkoren. Beställning som sker via fax, e-post eller telefon kan tyvärr inte behandlas.

Vid beställning skickar zeidan import ab så snart som möjligt en orderbekräftelse till Kunden som bekräftar beställningen och ett avtal mellan dig och zeidan import ab har därmed ingåtts. Zeidan AB har rätt att i enskilda fall neka eller ändra beställningen (exempelvis om Kunden har uppgett felaktiga personuppgifter).

Produktinformation m.m.

Zeidan import AB  reserverar sig för slutförsäljning av produkter samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, i annonser eller annat marknadsföringsmaterial, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation samt felaktiga priser eller felaktig information angående om en produkt finns i lager. Zeidan import ab har rätt att korrigera sådana eventuella fel, ändra eller uppdatera informationen på Webbplatsen och att löpande göra produktändringar och förbättringar. Observera att zeidan import ab aldrig restnoterar produkter som är tillfälligt slut. Produkter som är tillfälligt slut måste beställas om på nytt vid ett annat tillfälle.

Bilder över produkter på Webbplatsen, i annonser och annat marknadsföringsmaterial ska uteslutande ses som illustrationer.

Informationen på Webbplatsen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från zeidan import ab

Priser

Vid beställning gäller de priser som vid tidpunkten för beställningen anges på Webbplatsen, om annat inte uttryckligen har avtalats eller om omständigheterna uppenbarligen föranleder annat. zeidans priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar gällande moms. Eventuella betalnings- och fraktavgifter anges separat. Priserna redovisas både innan beställningen och i orderbekräftelsen.

Zeidan import ab är inte bunden av sådana felaktiga prissättningar som Kunden insåg eller borde ha insett. Om ett felaktigt pris har angetts för en produkt som Kunden har beställt kommer vi att underrätta dig och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan köpet genomförs. Zeidan import ab reserverar sig för eventuella skrivfel och prisändringar på grund av ändrad moms, förändring i valutaläget, inköpspriser samt ändring av lagstadgade avgifter.

Kampanjer och erbjudanden

Zeidan import ab kan från tid till annan erbjuda kampanjer och erbjudanden för olika produkter. För produkter som ingår i sådana kampanjer gäller det förmånligare priset eller de förmånligare villkoren under den period som finns angiven på Webbplatsen eller så långt lagret räcker. Kampanjer och erbjudanden kan inte kombineras med andra rabatter så länge det inte uttryckligen anges. Jula förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Betalning

Kunden kan betala sitt köp genom kortbetalning med de vanligen förekommande kortalternativen samt de övriga betalningsalternativ som anges på Webbplatsen. Zeidan import ab  förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativ. Om sådan begränsning av betalningsalternativ finns anges det på Webbplatsen.

Leverans och transport

Zeidan import ab  levererar endast produkter till adresser inom Sverige. Kostnaden för frakt tillkommer vid beställningen om inget annat uttryckligen framgår. Mer information om fraktalternativen finns på Webbplatsen. Observera att begränsningar i leveransalternativ kan förekomma.

Leverans och transport Utanför Sverige .

Beställning från utanför Sverige måste kontakta med Zeidan import AB för mer information om fraktalternativen och fraktpriset .

Outlöst leverans

Kunden är skyldig att lösa ut, hämta ut eller ta emot sin leverans enligt de anvisningar som från tid till annan lämnas av zeidan import ab eller av fraktbolaget. Beroende på Kundens val av leveransalternativ får Kunden en avisering som visar var och när paketet ska hämtas eller tas emot. För paket som ej löses ut, hämtas ut eller tas emot har zeian import ab rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för zeidan import ab  merkostnader såsom returfrakten.

Ångerrätt vid distanshandel

Vid distanshandel har du som är konsument alltid 14 dagar på dig att ångra ditt köp i enlighet med gällande konsumenträttslagstiftning.

Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du eller någon av dig angiven person tagit emot den beställda produkten (ångerfristen).

Om du vill ångra ditt köp ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till zeidan import ab om detta innan ångerfristen har löpt ut. Du ska i ett sådant meddelande ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, orderdatum, e-postadress och vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter. För en smidig hantering rekommenderar vi dig att fylla i returformuläret på Webbplatsen. Du kan också välja att använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram, se här. Alternativt kan du välja att utnyttja din ångerrätt genom att komma till något av våra varuhus med produkten och meddela på plats att du vill utnyttja din ångerrätt. I sådant fall fyller du inte i returformuläret på Webbplatsen. Observera dock att det inte är möjligt att posta returen direkt till varuhuset.

Vid köp via Webbplatsen har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion har zeidan import ab  rätt att göra ett värdeminskningsavdrag på det belopp som ska återbetalas. Värdeminskningsavdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Från ångerrätten undantas vissa produkter. I samband med beställning av en produkt för vilken ångerrätt inte gäller får du tydlig information om detta på Webbplatsen. Produkter som undantas från ångerrätten är t.ex. produkter som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Andra produkter som undantas från ångerrätten är sådana produkter som med bruten försegling inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten, t.ex. underkläder och hygienartiklar.

Vid utövande av ångerrätten ska produkten skickas till zeidn import ab  inom 14 dagar räknat från det datum du meddelade Jula om att du ångrar dig. Produkten ska skickas till zeidan import ab  Sverige AB, Kundretur, storgatan 13,7131 nässjö. kunder ska göra ansöka på returprodukt genom hemsidan .

När Kunden ångrar sitt köp betalar Kunden själv kostnaden för returfrakten. Returen ska skickas direkt till denna adressen och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Zeidan import ab rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackningen väl emballerad i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Zeidan import ab betalar snarast tillbaka beloppet inklusive avgift för betalsätt och fraktkostnader. Om ångerrätten avser endast en del av en order betalar zeidan import AB inte tillbaka avgift för betalsätt och fraktkostnader. Zeidan import ab har rätt att göra ett värdeminskningsavdrag från beloppet samt göra avdrag vid köp av returfrakt enligt ovan. Återbetalning sker senast inom 14 dagar från och med det datum zeidan tog emot ditt meddelande om att du ångrar dig. Zeidan  får dock vänta med återbetalningen tills zeidan import ab tagit emot produkten eller Kunden har visat att produkten har sänts tillbaka. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen, om annat inte uttryckligen har avtalats.

Öppet köp

Utöver den lagstadgade ångerrätten vid e-handel ger zeidan import ab  alla Kunder öppet köp under 14 dagar från inköpstillfället. För att en produkt ska kunna returneras via Öppet Köp ska produkten återlämnas i obruten originalförpackning och vara i samma skick som vid inköpstillfället. Kunden ska kunna uppvisa ett giltigt inköpsbevis i form av kvitto eller kvittokopia.

Garanti

Zeidan import ab lämnar i 14 dager garanti på samtliga produkter från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. Garantin gäller inte om en konsument använder produkten efter att vet att finns fel på produkten eller finns felaktig vid köpet .

För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med zeidan import ab  Kundservice. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter från andra leverantörer och tillverkare.

Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial som t.ex. glödlampor, hyvelstål och borrar täcks inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig zeidan import ab rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden.

Reklamationsrätt

Vid beställning via Webbplatsen har Kunden alltid tre månader reklamationsrätt från den dag Kunden mottar produkten. Kund som önskar göra gällande fel i produkten ska så snart som möjligt efter att felet upptäcktes kontakta zeidan import ab . För att reklamationen ska vara giltig måste den göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom 14 dager från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Kunden ska undersöka produkterna när de tas emot och eventuella skador på emballaget ska anmälas direkt till speditören eller utlämningsstället.

Kunden kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera produkten till zeidan import AB, Kundretur, storgatan 13,7131 nässjö eller genom att besöka något av våra varuhus. Om Kunden reklamerar via post rekommenderar vi att returformuläret på Webbplatsen fylls i och fysiskt inkluderas i sändningen som returneras. Detta gör att vi snabbare kan hantera returen och göra en eventuell återbetalning. Om Kunden returnerar direkt till något av våra varuhus behöver returformuläret på Webbplatsen inte inkluderas. Det är inte möjligt att posta returen direkt till varuhusen.

Kunden ansvarar för produktens skick efter det att Kunden har tagit emot produkten samt under returfrakten. Zeidan imort AB rekommenderar att produkten skickas i sin originalförpackning och att denna emballeras väl i ett yttre emballage med spårbar försändelse.

Tänk på att Kunden måste hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. Zeidan import ab  löser inte ut produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När zeidan import ab har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer zeidan import ab  att kompensera Kunden i enlighet med gällande lagstiftning. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller en ny produkt kommer att skickas. Om det inte är möjligt eller om zeidan import ab  annars bedömer det kostnadseffektivt kan en återbetalning istället komma att ske.  Om Kunden stått för returfraktkostnaden återbetalas även den om reklamationen godkänns. Observera att zeidan import ab  har rätt att neka reklamationen om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lagstiftning och att zeidan import ab  i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakten.

Om zeidan import ab  ska återbetala köpbeloppet sker det utan onödigt dröjsmål efter att reklamationen har godkänts, dock senast inom 14 dagar. Återbetalningen sker via det betalningsalternativ som Kunden valde vid beställningen. Om Kunden har betalat sin order med kontokort återbetalas returen till samma kontokort. Om reklamationen sker direkt i något av zeidan import ab  varuhus kan vi ofta hantera reklamationen direkt och lämna ut en ny produkt eller återbetala köpbeloppet om reklamationen är giltig. Vid multimediaprodukter och andra lite mer komplexa produkter behöver vi normalt längre tid för att undersöka produkten.

Om reklamationen inte är giltig i enlighet med gällande lag och därför inte godtas ska Kunden på begäran av zeidan import ab  betala en undersökningskostnad. Om Kunden väljer att inte ta tillbaka produkten eller om Kunden väljer att på egen bekostnad reparera produkten hos zeidan import ab  tas ingen undersökningskostnad ut.

Returnera produkt

Du kan alltid besöka valfritt zeidan import ab -varuhus i Sverige för att returnera en vara. Produkter inköpta i ett varuhus måste alltid returneras i ett varhus. Att returnera en vara i något av våra varuhus medför inga avgifter för returfrakten till vår serviceavdelning.

Är produkten du ska returnera köpt via e-handel har du rätt att skicka tillbaka den till oss. Vid retur för Ånger eller Öppet köp står du som kund för returfrakten. Tänk på att du alltid står för risken vid transport till zeidan import ab . Returen ska skickas direkt till zeidan import AB, Kundretur, storgatan 13 , 57131 nässjö och inte via ombud, returer skickade till ombud kommer inte hämtas ut och går i retur till avsändare. Kunden ansvarar för produktens skick från det att Kunden har tagit emot produkten tills produkten åter är hos zeidan import AB. Inköpsbevis samt ifyllt returformulär måste finnas med för att en retur skall kunna hanteras av zeidan import ab .

Vid Garanti- eller Reklamationsärende ber vi dig att ta kontakt med zeidan import ab Kundservice så hjälper de er att ordna med transport in för undersökning. Det går även att ta med produkten och inköpsbeviset direkt till varuhuset för att få hjälp på plats.

Kunduppgifter och kundkonto

Kunden bekräftar att de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen är korrekta och fullständigt ifyllda och ansvarar för sådana uppgifter som är felaktiga. Zeidan import ab  är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som Kunden lämnar i samband med beställningen. Information om hur Zeidan behandlar Kundens personuppgifter finns i zeidan import ab  integritetspolicy.

Du som är registrerad Kund, t.ex. genom medlemskap i zeidan import ab Club eller zeidan import ab Pro, åtar dig att se till så att ingen annan än du själv kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till zeidan import ab om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.

Kund som är ett företag garanterar att den person som har registrerat kundkontot samt eventuella övriga användare är behöriga att utföra åtgärder samt genomföra köp för Kundens räkning på Webbplatsen. Kund som är ett företag är ansvarig för alla åtgärder som utförs av dess användare under inloggning på Kunden kundkonto. Vidare ska Kund som är ett företag se till att dess användare läser och godkänner dessa Villkor samt läser zeidan import ab  integritetspolicy.

Om zeidan import ab  misstänker att inloggningsuppgifter eller ett kundkonto missbrukas eller om användandet annars bryter mot Villkoren har Zeidan rätt att stänga av Kunden och/eller dig som användare. Zeidan har även rätt att oavsett anledning tilldela dig nya inloggningsuppgifter. Om beställning görs i någon annan persons namn utan dennes medgivande kommer händelsen att polisanmälas.

Vid köp av värmepump

F-gasförordningen (EU) 517/2014

Enligt F-gasförordningen (EU) 517/2014 som gäller fr.o.m. 2 januari 2015 ska installation av icke hermetiskt sluten utrustning, dvs. utrustning som inte tätats genom svetsning, hårdlödning eller liknande fast hopfogning och som innehåller fluorerande växthusgaser utföras av en, i enlighet med artikel 10 i förordning (EU) 517/2014, certifierad installatör.

(Certifierade installatörer kan exempelvis sökas på www.incertonline.se)

Genom att godkänna Köpvillkoren intygar Kunden även att installationen av denna värmepumpsprodukt kommer att utföras enligt gällande lagkrav och förbinder Kunden sig att anlita en, enligt (EU) 517/2014, certifierad installatör

Ändring av Villkoren

Zeidan import ab  har rätt att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Jula har informerat Kunden om ändringarna.

Tillämplig lag och domstol

Dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, utan hinder av vad som anges under stycket nedan, avgöras i Sverige av allmän domstol.

Villkoren fastställdes av zeidan import AB den 2019-11-08

Den som är konsument kan kontakta sin kommuns konsumentvägledning eller Konsumentverkets upplysningstjänst ”Hallå Konsument” för att få rådgivning och information. Den som är konsument har också rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan nås antingen via www.arn.se eller genom adress Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer zeidan import ab ARN:s rekommendationer. En konsument kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.