Zeidan import ab lämnar i 14 dager garanti på samtliga produkter från och med produktens ursprungliga inköpsdatum. Garantin gäller inte om en konsument använder produkten efter att vet att finns fel på produkten eller finns felaktig vid köpet .

För att åberopa garantin måste relevant inköpsbevis, kvitto, följesedel etc. medfölja reklamationen. Garantin omfattar inte kostnader för reparationer vid annan verkstad, såvida inte annat avtalats i förväg med zeidan import ab  Kundservice. Observera att särskilda garantivillkor kan gälla för produkter från andra leverantörer och tillverkare.

Garantin täcker fel som orsakats av material- eller produktionsfel. Ett sådant fel som visar sig inom garantitiden ska anses ha funnits vid köpet. Slitage, felaktig användning och förbrukningsmaterial som t.ex. glödlampor, hyvelstål och borrar täcks inte av garantin. Utan att det påverkar dina rättigheter enligt lag, förbehåller sig zeidan import ab rätten att reparera eller byta ut produkten vid reklamation under garantitiden.